فتومونتاژ

یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۶95
1943 بازدید

سالی که برای اولین بار ژوزف نیسفور نیپس توانست اولین عکس دنیا را از ثبت نماید , شاید کسی فکر نمی کرد که بعد از نزدیک به سه دهه , عکاسی بتواند وارد مسیری گردد که از آن طریق به روایت سازی و قصه پردازی بپردازد.
اما در بین سال های۵۱-۱۸۵۰ افرادی چون اسکار ریلندر و هنری پیچ رابینسون توانستند آغازگر این مسیر باشند. مسیری که با کمک گرفتن از ادبیات عهد عتیق و نقاشی بعد ها و با آغاز سبک هایی همچون دادائیسم نام فتومونتاژ به خود گرفت و توانست یاری گر افرادی بوده باشد که دغدغه هایی جزء نشان دادن اضطراب، هرج و مرج و خرابی های جنگ اول جهانی را نداشتند.
فتومونتاژ بعدا در سبک ها و جنبش هایی چون سورئالیسم, ساخت گرایی, پاپ آرت , فمنیسم و..به راه خود ادامه داد و توانست کمک شایان توجهی را به هنرمندان هر کدام از این جنبش ها داشته باشد.شاید بتوان دلیل ادامه و رشد شیوه فتومونتاژ در این سال های دراز را قابلیت ارائه موضوعات, المان ها و روایت های مختلف چه بصورت هماهنگ و چه متضادی در کنار هم دانست که از زوایای متنوعی به تصویر کشیده شده اند, طوریکه مخاطب نمونه آن را شاید به راحتی نتواند در یک عکس صرف مشاهده نماید و همین امر باعث ایجاد سئوالات و جذابیت بیشماری برای او می‌گردد.
زمینه رشد و ادامه مسیر فتومونتاژ در عکاسی ایران علارغم عمر کوتاه نسبت به دیگر شاخه های عکاسی , در چند سال اخیر با رشد و توجه بیشتری از سوی علاقمندان مواجه گردیده است. در همین راستا و به عنوان شخصی که نزدیک به یک دهه در این زمینه فعالیت داشته ام، تلاش خواهم داشت تا دیدی درست و صحیح از آن را برای علاقمندان توصیف نمایم.

جدیدترین مقالات

محبوب ترین مقالات

مقالات پیشنهادی

تماس شما باعث دلگرمی ماست.
051-38442042 | 051-38443520