• نام دوره آموزشی : پیش رویداد معرفی تقویم آموزشی پاییز و زمستان آموزشگاه سینمایی ابرنگ
  • تعداد ساعت آموزش : 1
  • کد استاندارد دوره : 00025777
  • گواهینامه پایان دوره : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نحوه برگزاری : عمومی
  • زمان برگزاری : 1398/8/29 الی 1398/8/29 چهارشنبه
  • مدرس دوره : رضا لطفی

سرفصل های درسی

توضیحات

-

شهریه (تومان)

عمومی : 0
خصوصی : هر ساعت 0
ثبت نام آنلاین مرحله قبل
تماس شما باعث دلگرمی ماست.
051-38442042 | 051-38443520