• نام دوره آموزشی : یک فیلم یک کتاب
  • تعداد ساعت آموزش : 1
  • کد استاندارد دوره : 000087845
  • گواهینامه پایان دوره : -
  • نحوه برگزاری : عمومی
  • زمان برگزاری : 1398/11/2 الی 1398/11/2 چهارشنبه
  • مدرس دوره : محسن بدرقه

سرفصل های درسی

توضیحات

-

شهریه (تومان)

عمومی : 20,000
خصوصی : هر ساعت 20,000
ثبت نام آنلاین مرحله قبل
تماس شما باعث دلگرمی ماست.
051-38442042 | 051-38443520