قیمت های تجدید چاپ عکس پرسنلی که قبلا در آتلیه آبرنگ گرفتید
عکس پرسنلی قیمت ها به تومان می باشد
چاپ دوم چاپ اول تعداد سایز
17,000 20,000 8 4*3
17,000 20,000 8 2*3
20,000 25,000 8 6*4
20,000 25,000 4 6*9
25,000 30,000 1 10*15
30,000 37,000 1 13*18
35,000 45,000 1 16*21

تماس شما باعث دلگرمی ماست.
051-38442042 | 051-38443520