قیمت های تجدید چاپ عکس پرسنلی که قبلا در آتلیه آبرنگ گرفتید
عکس پرسنلی قیمت ها به تومان می باشد
چاپ دوم چاپ اول تعداد سایز
13,000 15,000 6 4*3
13,000 15,000 6 2*3
16,000 18,000 6 6*4
22,000 25,000 4 6*9
18,000 20,000 1 10*15
20,000 25,000 1 13*18
25,000 30,000 1 16*21

تماس شما باعث دلگرمی ماست.
051-38442042 | 051-38443520